Tool om richting te geven aan zelfsturing

Ontdek onze tool

‘Richting geven aan Zelfsturing’ is een project van Monique Schaminée, Willeke Rol en Desirée Houkema. In samenwerking hebben we een tool ontwikkeld om kinderen inzicht te geven in hun eigen functioneren als het gaat om executieve vaardigheden.


Ontwikkelingsgericht

Anders dan bij veel andere vragenlijsten wordt het kind actief betrokken bij het in beeld brengen van zijn vaardigheden en wordt er op een positieve manier richting aangereikt voor verdere ontwikkeling. De omschrijvingen zijn zo geformuleerd dat degene die de lijst invult, zicht krijgt op de mogelijkheden die er zijn om een verdere ontwikkeling door te maken voor zover dit relevant is in een bepaalde context, vanuit het perspectief van het kind.

Wat je aandacht geeft groeit!

Perspectief van kind, ouders en leerkracht

De vragen in de tool zijn gericht op kinderen van bovenbouw PO en onderbouw VO. Aan de hand van omschrijvingen van concreet gedrag kunnen kind, ouders en leerkracht aangeven wat hun inschatting is van het functioneren van een kind. Per vaardigheid zijn veel vragen opgenomen. Het is echter mogelijk om vragen over te slaan, bijvoorbeeld wanneer je hier geen zicht op hebt, of wanneer je specifiek op een bepaalde vaardigheid wilt focussen

Flexibel

De lijst is flexibel in te zetten: naast het kind zelf vullen één of meerdere respondenten in wat hun beeld is van het functioneren van het kind. In gesprek met het kind kan het beeld dat is ontstaan besproken worden en kunnen hieruit aandachtspunten voortvloeien.

Overzichtelijke weergave

Overeenkomsten en verschillen van inzicht worden overzichtelijk weergegeven, onder andere in een spectrum dat grafisch weergeeft hoe de ontwikkeling op verschillende executieve vaardigheden zich ten opzichte van elkaar verhoudt. De resultaten die na het invullen (grafisch) worden weergegeven zijn gebaseerd op de ingevulde antwoorden.

Trainingen

De tool zelf is gratis beschikbaar. Om de tool betekenisvol in te kunnen zetten, is het mogelijk om deel te nemen aan workshops en meerdaagse trainingen die door het hele land gegeven worden. Daarbij wordt een rijk scala aan suggesties aangereikt om samen met kind, ouders en leerkracht positief en ontwikkelingsgericht richting te geven aan zelfsturing, zodat de executieve vaardigheden verder ontwikkeld kunnen worden.

Richting geven aan Zelfsturing

een project van Monique Schaminée, Willeke Rol & Desirée Houkema

Meer weten? Neem contact met ons op!

About the author